תנאי שימוש

האמור בתנאי השימוש שלהלן ובאתר זה מיועד לגברים ונשים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הסכמה לתנאים

 1. השימוש באתר זה lisbonstar.pt, על ידך כמשתמש, לרבות באמצעות ביקור באתר ו/או ביצוע קנייה דרך האתר, מהווה הסכמה מפורשת מצידך לתנאי השימוש שלהלן (להלן: "תנאי השימוש") שנקבעו ע"י בעלת האתר, החברה הפורטוגלית Kumsal Creative Ventures, Unipessoal LDA (להלן: "החברה").
 2. תנאי השימוש קובעים את ההסכם, הכללים, התנאים, ההגבלות וההתניות שבין החברה, האתר, מפעיליו ובעליו (להלן: "lisbonstar.pt" או "האתר") לבין המבקרים באתר ובין המשתמשים בו לשם רכישת טיולים, סיורים ושירותי תיירות (להלן: "סיורים") מיחידים ומחברות שהם צדדים שלישיים המספקים, מפעילים ומארגנים סיורים (להלן: "מארגני הסיורים"). ההסכם הזה מסביר את האופן שבו אתה יכול, באמצעות האתר, לרכוש סיורים ממארגני הסיורים ולהירשם אליהם, ובפרט הוא מגביל את האחריות של lisbonstar.pt.
 3. עליך לקרוא ההסכם הזה לפני השימוש באתר ולפני ביצוע הזמנה באתר. השימוש שלך באתר מותנה במפורש בקבלתך את הכללים, התנאים ההגבלות וההתניות שבתנאי השימוש ובהסכמתך להם. על ידי שימוש באתר זה, אתה מביע את הסכמתך באופן מפורש ומוחלט לתנאי השימוש ואתה מתחייב ומצהיר שאתה מבין, מסכים ומקבל את כל תנאי השימוש. אם אינך מסכים עם תנאי השימוש, או עם חלק מתנאי השימוש, אינך רשאי להשתמש באתר זה.

 
האתר מחבר בינך לבין מפעילי ומארגני סיורים, שהם קבלנים עצמאיים

 1. האתר מופעל על ידי החברה ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט בתחום מוצרי התיירות. הוא מהווה פלטפורמה פרסומית המאפשרת למארגני סיורים וצדדים שלישיים אחרים להציג, להציע ולמכור סיורים לקהל הרחב (להלן: "הקונים"). lisbonstar.pt מחבר בינך לבין ספקי, מפעילי ומארגני סיורים, על מנת לאפשר ולהקל על רכישה ומכירה של סיורים. אנו עושים זאת באמצעות ודרך האתר, שהוא מערכת של תקשורת ועיבוד תשלומים שמאפשרת את הקשר בינך לבין מארגני הסיורים.
 2. מארגני הסיורים שמוצריהם ושירותיהם מוצגים באתר הם קבלנים עצמאיים. מארגני הסיורים אינם עובדים או סוכנים של lisbonstar.pt.
 3. החברה אינה מארגנת, מפעילה, מספקת, מייצרת, משווקת, מדריכה או מוכרת את הסיורים או כל מוצר ו/או שירות אחר המוצג באתר. האתר הינו במה בלבד שמעמידה החברה להצגת המוצרים של מארגני הסיורים ולמכירתם על ידי מארגני הסיורים. החברה אינה צד לעסקה שבין מארגני הסיורים ובין הקונים. החברה אינה חבה באחריות כלשהי, ואין לראותה כחבה באחריות כלשהו, מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, בגין ו/או בקשר לסיורים.

 
הזמנות

 1. החברה מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר ו/או באמצעות מוקד טלפוני, ממארגני סיורים שונים.
 2. הזמנות המבוצעות דרך האתר יסופקו באמצעות מארגני הסיורים. ל-lisbonstar.pt איןאת היכולת לוודא כי מארגני הסיורים או הקונה סיימו וביצעו את העיסקה ביניהם בהצלחה
 3. פרטי הקשר של מארגני הסיורים האחראים על קיום וביצוע ההזמנה יימסרו למשתמש שביצע את ההזמנה בבד עם השלמת תהליך ההזמנה. אם המידע אבד, מבצע ההזמנה רשאי ליצור קשר עם [email protected] כדי לשחזר את המידע אודות ההזמנה.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ובפרט בכך שהחברה אינה חבה באחריות כלשהי, ואין לראותה כחבה באחריות כלשהו, מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, בגין ו/או בקשר לסיורים, אם לאחר ביצוע ההזמנה ישנם עניינים, מחלוקות או בעיות כלשהן בקשר להזמנה שלא ניתן לפותרן באופן ישיר עם מארגני הסיורים, עליך ליצור קשר עם [email protected] ואנו ננסה, לפנים משורת הדין, לסייע ביישוב העניין.
 5. האתר אינו יכול להבטיח שסיורים יהיו זמינים לרשמה עד שהמשתמש הזמין את הסיור דרך האתר וביצע את התשלום הנדרש.

 
תשלום

 1. בעת ביצוע הזמנה באתר על הקונה להזין טופס רישום ותשלום הכולל פרטים אישיים שונים לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי תשלום (כרטיס אשראי, חשבון PayPal וכיו"ב).
 2. חיוב הקונים יכול להיעשות במספר דרכים כגון שימוש בכרטיס אשראי או באמצעות שימוש בחשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). החיוב אינו מבוצע על ידי lisbonstar.pt והתשלום המבוצע על ידי קונה בעת ביצוע הזמנה אינו משולם ל-lisbonstar.pt, אלא הוא מבוצע ישירות מן הקונה אל מארגני הסיורים ו/או מי מטעמם. ל-lisbonstar.pt אין גישה לפרטי כרטיס האשראי והתשלום של הקונה, ובכל ענין הנוגע לתשלום על הקונה ליצור קשר עם מארגני הסיורים.
 3. כל המחירים באתר מצויינים באירו (EUR), אלא אם צוין באופן מפורש אחרת.

 
החזרים וביטולים

 1. בקשות לביטול יש להעביר בכתב אל מארגני הסיורים.
 2. כללי ואפשרויות הביטול כפופים למדיניות הביטולים הנוהגת אצל מארגני הסיורים.
 3. אנו ממליצים לבטח את עצמכם בביטוח ביטולים. בנסיבות מסוימות, הביטוח יכסה את מחיר הביטול.
 4. lisbonstar.pt אינה אחראית להוצאות נלוות שעלולות להיגרם לכם בהסתמך על הסיור או שירותי התיירות שהוזמנו דרך האתר, לרבות הוצאות הנובעות מרכישת כרטיסים ללא אפשרות החזר, ביצוע חיסונים, קבלת אשרות נסיעה, עוגמת נפש וכיו"ב.

 
ויתור והגבלת אחריות

 1. lisbonstar.pt אינו מהווה כל צד לעסקת המכירה של המוצרים בין מארגני הסיורים והקונים. ל-lisbonstar.pt אין כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות, מוסריות או כל עניין אחר הקשור לסיורים הנמכרים באתר.
 2. המידע, התכנים והשירותים המוצעים לך באתר מוצעים AS IS. האתר lisbonstar.pt לא יישא בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.הסיורים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות מארגני הסיורים ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד lisbonstar.pt לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות מארגני הסיורים ועוד. lisbonstar.pt אינו אחראי בדבר אמיתות או דיוק רישום ופרסום המוצרים. אין בהצגת המוצרים ו/או השירותים באתר, משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם. תמונות המוצרים ו/או השירותים באתר הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בפועל. lisbonstar.pt אינו ערב לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואף לאחר אספקתם.
 3. השימוש במידע שבאתר זה מובא לנוחותך בלבד ואל לך להסתמך עליו. השימוש במידע שבאתר זה הינו באחריותך הבלעדית בלבד ולא תהיה לך הזכות לטעון טענות הסתמכות או טענות אחרות המתבססות על המידע שבאתר זה כלפי בעל האתר או כלפי צד כלשהו ואתה מוותר על טענות שכאלה מלכתחילה. בעלי האתר ואו מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים שבאתר זה ובכלל זה ביחס לתוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המשתמשים בתכנים אלו. בעלי האתר ואו מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות ביחס לכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ואו תוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לגולש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה.
 4. כל המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות המלצות, הכוונות, נתונים, התייחסויות, תגובות, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים, וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא המופיעים באתר הינם בבחינת המלצות סובייקטיביות, בלתי-מקצועיות וכלליות בלבד, ואין בהם כדי לחייב את בעלי האתר ו/או את הכותבים ו/או את הממליצים או להטיל עליהם אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. בעלי האתר ו/או את הכותבים ו/או את הממליצים לא יישאו בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור. יישום מה מהנ"ל ייעשה אך ורק על אחריות המשתמש, משנעזר בייעוץ מקצועי ופרטני.
 5. בעלי האתר אינם אחראים לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר.
 6. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. קיומן באתר של הפניות לאתרי צדדים שלישיים לא יהווה המלצה מצד האתר ביחס לאתר האינטרנט של כל צד השלישי ו/או כל מצג אחר לגביו. lisbonstar.pt אינו נושא באחריות כלשהי לאתרי צדדים שלישיים או להודעות צדדים שלישיים, ו/או כל חלק ממה מהנ"ל, לרבות לחוקיות, נכונות, עדכניות או תקפות של כל מידע המצוי במה מהנ"ל. החברה לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק. lisbonstar.pt לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.
 7. כל סוגי הטיול כרוכים במידה של סיכון. הסיורים המוצגים באתר עשויים להיות הרפתקניים בטבעם ועשויים להיות כרוכים במידה משמעותית של סיכון אישי. lisbonstar.pt ו/או מארגני הסיורים לא יהיו אחראיים בגין כל נזק עקיף, תוצאתי, מקרי, מיוחד אם עונשי, כולל אובדן רווחים, שעלולים לנבוע מכל הוראה של הסכם זו או ממתן סיורים או שירותים אחרים שנרכשו דרך האתר. הינך אחראי על כל סוג של סיכון ואתה, עיזבונך, משפחתך ויורשיך משחררים בזאת את lisbonstar.pt ו/או את מארגני הסיורים מכל תביעה ועילה הנובעת מפציעה, מוות או נזקים אחרים, בין אם כספית או בלתי כספית, שעלולה להיגרם לך או כתוצאה מהשתתפותך בסיורים או כתוצאה מרשלנות של צד כלשהו, כולל מארגני סיורים או כל עובד, נושא משרה, סוכן או קבלן של lisbonstar.pt, בין אם מדובר ברשלנות במעשה או במחדל. החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי המשתמש באתר ו/או הקונה ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או מהשתתפותו בסיורים ו/או בשל חוסר יכולת להשתמש באתר ו/או חוסר יכולת להשתתף בסיורים, והאחריות הבלעדית והמפורשת בגין כל תהא על הקונה.
 8. השימוש באתר הוא על אחריותך וסיכונך הבלעדי. החברה, עובדיה, סוכניה, מנהליה וצדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. בעלי האתר לא יהיו אחראים, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד שלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד שלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד שלישי. לבעלי האתר לא תהיה כל אחריות, במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי צד שלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם. בעלי האתר אינם מתחייבים להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. בעלי האתר שומרים לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניהם שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. בעלי האתר מצידם עושים וימשיכו לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם הם אינם מתחייבים כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, האחריות הכוללת של lisbonstar.pt לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו על ידי הקונה בגין הסיורים אליו נרשם.
 10. מומלץ בפני הקונים שיבטיחו את עצמם בביטוח רפואי מתאים לפני הזמנת סיור.
 11. על הקונים לנקוט משנה זהירות ברכישת סחורות או טובין כלשהם במהלך הסיור. lisbonstar.pt ו/אן מארגני הסיורים לא ישאו באחריות כלשהי ביחס לאיכות או למקור של כל הטובין אשר עשויים להיות זמינים לרכישה.

 
שימוש מותר

 1. lisbonstar.pt שומר לעצמו את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 2. הינך מצהיר בזאת כי הינך בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר משתמש הקצה עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני lisbonstar.pt שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המשתמש, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, ומשתמש הקצה פוטר בזאת את lisbonstar.pt מכל אחריות בקשר לכך.
 3. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 
זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. האתר הינו רכושה הבלעדי של החברה והחברה הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.
 2. אין להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לגורם שלישי כלשהו כל חלק מתכולת האתר ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

 
פרטיות
מדיניות הפרטיות של האתר מפורסמת כאן והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 
תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית
על השימוש באתר יחולו דיני מדינת פורטוגל והם בלבד. לבתי המשפט בליסבון תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.
 
כללי

 1. בכל הפרה של תנאי השימוש הנ"ל הנך מתחייב לשפות את בעלי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, תשלום הוצאות, אבדן רווח, הפסד שיגרמו להם לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 2. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
 4. כל זכות או סעד של החברה בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של החברה הקיימים לה על פי דין.
 5. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 6. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.
 7. חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.